OpenELEC Forum
Zobacz centrum opisowe - Printable Version

+- OpenELEC Forum (https://forum.openelec.tv)
+-- Forum: Generic Forum (https://forum.openelec.tv/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: AUDIO (https://forum.openelec.tv/forumdisplay.php?fid=53)
+--- Thread: Zobacz centrum opisowe (/showthread.php?tid=84094)Zobacz centrum opisowe - TOSHIA - 06-23-2017

Outsourcing, czyli korzystanie z propozycji zewnętrznych usługodawców na potrzeby swej działalności, coraz częściej przeznaczany istnieje też na rodzimym rynku medycznym. Z kilku lat z powodzeniem zbiera się w radiologii do zdalnego opisu obrazów. Mają spośród niego również małe, jak a całe wartości medyczne. Na czym polega teleradiologia ? A jakie korzyści może przynieść dla Twojego gabinetu?

Nowoczesne metody informatyczne, digitalizacja badań obrazowych, opracowanie uniwersalnych standardów danych obrazowych oraz liczny wstęp do Internetu, pozwalały na wykonanie systemów teleradiologicznych. Rozwiązania te idą na przesyłanie, robienie i zdalny opis obrazów diagnostycznych wytworzonych w fabrykach medycznych całego świata.

Jak działa teleradiologia ?

Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centralną jednostkę zwykle określaną jako źródła opisowe oraz placówki medyczne podłączone do budowy. Szpitale czy przychodnie czerpiące z oprogramowania teleradiologicznego mają dojazd do systemu, w jakim mogą załączać wykonane obrazy diagnostyczne oraz zlecać lub wykonywać opisy. Z zmianie zadaniem centrum opisowego jest zarządzanie wzorami i opisami oraz przyporządkowanie ich do lekarzy dokonujących analizy. Wszyscy ono pracę swoistego pośrednika i „centrum dowodzenia” wśród podłączonych do budowie jednostek.

W pracy wygląda to następująco – placówka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i dodaje je do organizmu teleradiologicznego ze wskazaniem, jak odpowiedzialne jest opracowanie jego analizy. Obraz siecią komputerową trafia do miasta opisowego, które prowadzi pojawiającymi się zleceniami i kwalifikuje je do konkretnych lekarzy. W różnym typie w centralnej jednostce zatrudnieni są wyspecjalizowani radiolodzy, którzy na bieżąco dokonują opisów napływających obrazów. Z centrum zarządzania wizerunki są dostarczane do placówek medycznych z budowy radiologicznej, które posiadają wolnymi zasobami specjalistów natomiast są w stopniu dokonać analizy w systemie wybranym przez jednostkę zlecającą. teleradiologia polska

Jakie pomoce może spowodować małym, i jakie dużym placówkom?

Do sieci radiologicznej potrafią stanowić podłączone placówki każdego typu: szpitale, kliniki, centra medyczne, duże przychodnie, ale i małe gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z urządzenia, jakim jest zdalny opis obrazów radiologicznych, może używać każdy, kto jest zapotrzebowanie na taką usługę.

Dla młodszych placówek medycznych korzystanie z sieci radiologicznej to wysokie oszczędności, a zarazem duże zalet. Są zostały kontakt do wielkiej wartości specjalistów radiologów z wszelkiej Polski, a niekiedy także spoza jej możliwości. Nie wymagają wyglądać na opisy przez wiele dni lub tygodni, tylko biorą je w stylu niezbędnym w układzie (np. na cito, pilne). Lekarz z obszaru radiologii to stosunkowo wąska grupa specjalistów również stanowi pełne zapotrzebowanie na ich usługi. Ponadto – duże oszczędności powstają z faktu, że posiadając cyfrowym meblem i podłączeniem do sieci teleradiologicznej, mniejsze placówki nie muszą wykorzystywać na pewne lekarzy radiologów. Dla placówek wykonujących małą liczbę obrazów diagnostycznych to niezwykle praktyczne rozwiązanie.

Z organizacji większe placówki mogą udostępnić swoje oszczędności, których w duzi nie wykorzystują, na własne wewnętrzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniają lekarzy radiologów, którzy (podłączeni do budowy teleradiologicznej) mogą wykonywać analizy obrazów zleconych przez inne placówki. Z nowej strony – mają nadzieję zdalnych konsultacji z czystej jakości specjalistami spoza jednostki, których informacja i poczucie mogą stanowić funkcjonalne przy analizie skomplikowanych przypadków.